Kevin Lewis

Kevin has been Artistic Director for Theatr Iolo for 21 years and a theatre director for over 30 years. During his time at Theatr Iolo he has directed over 50 productions. His production of Bison and Sons by Pauline Mol won the Tron Award for Best Production for Young People in 2004 and was a hit at the Imaginate Festival. He regularly taught at the Royal Welsh College of Music and Drama and University of Glamorgan between 1999 – 2010. His solo performance Marcos has played throughout the UK and in festivals and theatres in Russia, USA, Ireland and Austria.

Kevin recently directed Theatr Iolo’s widely praised Grimm Tales which was winner of Best Play for Children and Young People by the Theatre Critics of Wales Awards 2013. He was also one of three nominees in the Arts and Culture category in the Inspire Wales Awards 2013 and is a board member of the ITC. 

Mae Kevin wedi bod yn Gyfarwyddwr Artistig i Theatr Iolo ers 21 mlynedd ac yn gyfarwyddwr theatr ers dros 30 mlynedd. Yn ystod ei gyfnod gyda Theatr Iolo mae wedi cyfarwyddo dros 50 o gynyrchiadau. Enillodd ei gynhyrchiad o Bison and Sons gan Pauline Mol Wobr Tron am y Cynhyrchiad Gorau i Bobl Ifanc yn 2004 ac roedd yn llwyddiant aruthrol yng Ngŵyl Imaginate. Roedd yn addysgu’n rheolaidd yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru ac ym Mhrifysgol Morgannwg rhwng 1999 - 2010. Mae ei berfformiad solo Marcos wedi cael ei lwyfannu ledled y DU ac mewn gwyliau a theatrau yn Rwsia, UDA, Iwerddon ac Awstria.

Yn ddiweddar cyfarwyddodd Kevin ddrama hynod lwyddiannus Theatr Iolo, Grimm Tales a enillodd wobr Drama Orau i Blant a Phobl Ifanc yng Ngwobrau Beirniaid Theatr Cymru yn 2013. Roedd hefyd yn un o’r tri a gafodd eu henwebu yng nghategori Celfyddydau a Diwylliant Gwobrau Ysbrydoli Cymru yn 2013.

Role: 
Artistic Director
Cyfarwyddwr Artistig