John Williams - Producer

John graduated from Merton College, Oxford in Jurisprudence and started his career in arts management at Clwyd Theatr Cymru in Mold. He has been Theatr Iolo’s Producer since May 2011. John works extensively with the company’s associate artists and companies.

John also lectures in Arts Management for Cardiff Metropolitan University and guest lectures at the Royal Welsh College of Music and Drama. He is a Council Member of the Arts Council of Wales, a board member of TaikaBox and Run Ragged Productions and a Fellow of the Royal Society for the Arts, Manufactures and Commerce.

Graddiodd John o Goleg Merton, Rhydychen mewn Cyfreitheg a dechreuodd ei yrfa ym maes rheoli’r celfyddydau yng Nghlwyd Theatr Cymru yn Yr Wyddgrug. Mae wedi bod yn Gynhyrchydd yn Theatr Iolo ers Mai 2011. Mae John yn gweithio’n helaeth gydag artistiaid a chwmnïau cyswllt y cwmni.

Yn ogystal mae John yn darlithio mewn Rheoli’r Celfyddydau ym Mhrifysgol Fetropolitan Caerdydd ac mae’n ddarlithydd gwadd yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru. Mae’n Aelod o Gyngor Cyngor Celfyddydau Cymru, yn aelod o fwrdd o TaikaBox a Run Ragged Productions ac yn Gymrawd y Gymdeithas Frenhinol y Celfyddydau, Gweithgynhyrchion a Masnach.

Role: 
Producer
Cynhyrchydd