Associate Producer

A Cardiff girl born and bred, Olivia left the fair city to study for a degree in English and American Literature at the University of Manchester in in 2003. After graduating, and following a brief dalliance with a career in retail she realised Wales, and the arts, was where her heart was.

Since returning to Wales in 2007 Olivia has worked for Welsh Independent Dance, Arts Council of Wales and Earthfall Dance in a broad range of arts administration and development roles.  As a producer she has worked with companies and artists including Cwmni Pluen Company, Kelly Jones and Anna Poole, Gerald Tyler, National Theatre Wales, Kitsch & Sync Collective, Likely Story Theatre and Made in Roath Festival.

She has recently graduated from the Royal Welsh College of Music and Drama with a Masters in Arts Management where she was awarded the inaugural University Business Schools Bursary from the Cardiff Business Club.  

Mae Olivia yn ferch y ddinas - cafodd ei geni a'i magu yng Nghaerdydd. Gadawodd i astudio gradd mewn Saesneg a Llenyddiaeth Americanaidd ym Mhrifysgol Manceinion yn 2003. Ond, ar ôl graddio, ac ar ôl gyrfa fer fel manwerthwr, sylweddolodd bod ei chalon yng Nghymru ac ym myd y celfyddydau.

Ers dychwelyd i Gymru yn 2007, mae Olivia wedi gweithio gyda Dawns Annibynnol Cymru, Cyngor Celfyddydau Cymru ac Earthfall Dance mewn nifer o swyddi gweinyddol a datblygu celfyddydol. Fel cynhyrchydd, mae hi wedi gweithio gyda chwmnïau ac artistiaid sy'n cynnwys Cwmni Pluen, Kelly Jones ac Anna Poole, Gerald Tyler, National Theatre Wales, Kitsch & Sync Collective, Cwmni Theatr Likely Story a Gŵyl Made in Roath.

Yn ddiweddar, graddiodd o Goleg Cerdd a Drama Brenhinol Cymru â gradd Meistr mewn Rheolaeth yn y Celfyddydau. Yn y fan honno, dyfarnwyd iddi Ysgoloriaeth Ysgolion Busnes gyntaf Clwb Busnes Caerdydd.  

 

Role: 
Associate Producer
Cynhyrchydd Cysylltiol