Cefnogwyr

Mae Theatr Iolo yn elusen gofrestredig ac rydym yn dibynnu ar gefnogaeth unigolion, cwmnïau, ymddiriedolaethau a sefydliadau sy’n cael cymhorthdal cyhoeddus er mwyn parhau i gyflwyno theatr ar ei orau i blant, pobl ifanc ac oedolion.

Os hoffech ymuno â’n cefnogwyr presennol, darllenwch ein tudalennau ‘Cymryd rhan’.

Public Funders

Arts Council of Wales
Cyngor Celfyddydau Cymru

Gweledigaeth Cyngor Celfyddydau Cymru yw Cymru greadigol lle mae’r celfyddydau yn rhan ganolog o fywyd y genedl. Ei nod yw cefnogi’r broses o greu’r celfyddydau gorau posibl, i annog mwy o bobl i fwynhau a chyfrannu at y celfyddydau ac i sicrhau twf yn economi’r celfyddydau. Cewch fwy o wybodaeth am waith Cyngor Celfyddydau Cymru yma.

Mae Theatr Iolo yn cael grant refeniw blynyddol gan Gyngor Celfyddydau Cymru i gynnal ein prif waith ac yn cael arian gan y Loteri Genedlaethol ar gyfer prosiectau ychwanegol.

Welsh Government
Llywodraeth Cymru

Welsh Government logo

National Lottery
National Lottery

National Lottery

Cardiff Council
Cyngor Caerdydd

Mae Theatr Iolo yn ddiolchgar am y cymorth refeniw a gawn bob blwyddyn gan Gyngor Caerdydd, sy’n caniatáu i ni gyflwyno ein gweithgarwch mewn ysgolion a chymunedau ledled y ddinas. Mae Cyngor Caerdydd hefyd yn rhoi adeilad i ni gan gynnwys ein lleoedd ymarfer a storio.

Corporate funders

Wordtree
Wordtree

Ymgynghoriaeth iaith brand arbenigol yw Wordtree, sy’n newid y ffordd y mae sefydliadau yn cyfathrebu. Maent yn cynnig gwasanaeth personol, cwbl hyblyg gan gynnwys hyfforddiant iaith brand i sefydliadau a gweithdai ysgrifennu i unigolion. Rydym yn hynod o ddiolchgar i Wordtree am eu gwaith per budd y cyhoedd gyda  Theatr Iolo yn edrych ar ein dulliau cyfathrebu a’n brandio dros y flwyddyn ddiwethaf.