Our story

Sefydlwyd Theatr Iolo ym 1987 gan griw o ymarferwyr yn y maes.  Fe’i sefydlwyd yn wreiddiol fel cwmni theatr-mewn-addysg, a thros y 26 mlynedd diwethaf rydym wedi creu dros 80 o gynyrchiadau gan berfformio o flaen dros 300,000 o blant a phobl ifanc.  Cyflogwyd dros 300 o artistiaid gennym a bob blwyddyn rydym yn cefnogi cyw-artistiaid a chyw-gwmnïau wrth iddynt fentro creu gwaith theatrig ar gyfer cynulleidfaoedd hen ac ifanc. 

Enillodd Theatr Iolo ddyfarniad Cwmni Disglair Cyngor Celfyddydau Cymru yn 2008, gwobr oedd yn cydnabod statws blaengar y cwmni ym maes theatr i blant a phobl ifanc.  Newidiodd gorchwyl y cwmni yn 2010 a bellach mae’n teithio i leoliadau ledled Cymru, y DU a thu hwnt. Ni oedd y cwmni theatr cyntaf o Gymru i berfformio yn theatr yr Unicorn yn Llundain gyda’n sioe, Under the Carpet yn 2009.  Rydym wedi perfformio deirgwaith yn yr ŵyl fawreddog Imaginate yng Nghaeredin gan ennill gwobr am y Sioe Orau i Blant a Phobl Ifanc gyda’r cynhyrchiad Bison and Sons yng ngwobrau Tron 2005.  Bu inni berfformio mewn gwyliau yn y Ffindir, Awstria, Gwlad Belg, Rwsia, y Weriniaeth Tsiec, Iwerddon, yr Almaen a Chorea, gan dderbyn gwahoddiadau i Gamerŵn, Seland Newydd, Singapôr, Gwlad Pwyl, Canada a’r Unol Daleithiau. 

Wedi inni ail-lansio yn 2010, Grimm Tales oedd ein cynhyrchiad cyntaf ac aethom ag ef ar daith i 24 o leoliadau ar draws y DU gan gynnwys preswylfa tair wythnos o hyd yn y Polka Theatre yn Llundain.  Grimm Tales enillodd y wobr newydd am y Ddrama Orau ar gyfer Plant a Phobl Ifainc yn nyfarniadau Beirniaid Theatr Cymru 2013 ac fe’i enwebwyd ar gyfer gwobr OffWestEnd.com am y Ddrama Orau i Bobl Ifanc yn 2014.  Rydym wrth ein boddau o fod wedi derbyn gwahoddiad i berfformio’r ddrama yn theatr Tron yn Glasgow fel rhan o ddathliadau diwylliannol Gemau’r Gymanwlad yn 2014.

Cawsom lwyddiant ysgubol yng Ngŵyl Ymylol Caeredin yn 2013 wrth gyd-gynhyrchu The Bloody Ballad feat. Mary and the Missin’ Fingers gyda’n chwaer-gwmni, Gagglebabble.  Enillodd y cynhyrchiad dair gwobr: y Gerddoriaeth Orau; y Sioe Gerdd Orau yng ngwobrau’r Musical Theatre Network; ac un o wobrau goreuon Caeredin Gŵyl Ymylol Brighton.  Mae cefnogi artistiaid yng Nghymru er mwyn iddynt greu’r gwaith gorau ar gyfer cynulleidfaoedd ifanc yn ganolog i’n gweledigaeth.

Wrth edrych i’r dyfodol, mae Theatr Iolo wedi sefydlu partneriaeth newydd gyda chanolfan celfyddydau Chapter yng Nghaerdydd ac edrychwn ymlaen at gynhyrchu a threfnu perfformiadau o waith yn ein cartref newydd.  Yn 2014, disgwyliwn yn eiddgar am fod yn rhan o ŵyl canmlwyddiant Dylan Thomas 100 gyda’n cynhyrchiad, Adventures in the Skin Trade

Os nad ydych yn gyfarwydd â’n gwaith, croeso.  Ac os ydych chi’n un o’n hen ffrindiau, croeso nôl i’n gwefan newydd gan obeithio y byddwch chi’n parhau i fwynhau’n gwaith.