News

Cyfarwyddwr Artistig Theatr Iolo yn rhoi'r gorau iddi ar ôl 27 mlynedd

Mae’r Cyfarwyddwr Artistig Kevin Lewis yn rhoi gorau i’w rôl gyda‘r cwmni theatr yng Nghaerdydd ar ôl 27 mlynedd. 

Mae'n gadael Theatr Iolo erbyn diwedd mis Mawrth 2018 i ddilyn cyfleoedd newydd ar ôl bron i dair degawd o greu cynyrchiadau theatr a ennillodd sawl gwobr i blant a phobl ifanc.

Yn ystod ei gyfnod gyda Theatr Iolo, creodd dros 70 o gynyrchiadau ac fe aeth â gwaith o Gymru ar daith ledled y DG a'r byd.

Mae uchafbwyntiau ei gyfnod wrth y llyw yn cynnwys sicrhau mae Theatr Iolo oedd y cwmni theatr Cymreig cyntaf i berfformio yn Nhŷ Opera Sydney, datblygu cyfres o brosiectau o safon byd-eang i blant ifanc iawn gyda Sarah Argent, ac ennill sawl gwobr nodedig, gan gynnwys Gwobr Ragoriaeth gan Gyngor Celfyddydau Cymru, Gwobr Tron am y Ddrama Orau i Bobl Ifanc ('Bison and Sons') a Gwobr Beirniaid Theatr Cymru am y Ddrama Orau i Blant ('Grimm Tales').

Wrth sôn am ei gyfnod gyda Theatr Iolo, dywedodd Kevin: "Dw i wedi bod yn ffodus iawn - roedd yn fraint yn wir - cael bod yn Gyfarwyddwr Artistig Theatr Iolo dros y 27 mlynedd diwethaf. A'r cwmni'n dathlu 30 oed eleni, mae'n amser da i mi symud ymlaen. 

"Dw i'n ddyledus iawn i'r cannoedd o gydweithwyr talentog ac angerddol y bûm i'n ddigon ffodus i weithio gyda nhw dros y blynyddoedd, wrth greu a chyflwyno - a pherfformio hefyd o bryd i'w gilydd - weithiau theatr sydd wedi cyffroi, herio ac ysgogi degau o filoedd o blant a phobl ifanc, ynghyd â’u hathrawon a'u teuluoedd.

"Dw i hefyd yn ddiolchgar iawn i gydweithwyr ledled y byd - daeth llawer ohonynt yn ffrindiau annwyl, ac un o'u plith yn wraig i mi hyd yn oed! Cefais gyfle i gydweithio gyda nhw bob un a thrafod ein cariad cyfun at y theatr a'r gynulleidfa bwysicaf un - pobl ifanc. 

"Mae fy nyled bennaf, efallai, i'r plant, y bobl ifanc a'r athrawon a weithiodd gyda ni ac a rannodd syniadau, meddyliau a phrofiadau. Fe siapiodd y rheiny y gwaith a wnawn. Hoffwn ddiolch hefyd i fwrdd Theatr Iolo am eu cefnogaeth dros y blynyddoedd, ac i Gyngor Caerdydd a Chyngor Celfyddydau Cymru am nawdd a alluogodd i'r gwaith hwnnw ddigwydd.

"Mae hi'n bryd i Gyfarwyddwr Artistig newydd gymryd awenau'r cwmni bellach ac rwy'n edrych ymlaen at weld sut y bydd y cwmni'n datblygu ag arweinyddiaeth newydd."

Wrth i Theatr Iolo gychwyn ar flwyddyn o nodi pen-blwydd y cwmni’n 30 oed, mae'r elusen bellach yn ceisio recriwtio Cyfarwyddwr Artistig newydd i ddatblygu cyfeiriad artistig y cwmni ar gyfer y 30 mlynedd nesaf, er mwyn parhau i gyflwyno profiadau artistig o'r radd flaenaf i blant a phobl ifanc ledled Cymru.

Dywedodd Rebecca Gould, Cadeirydd Bwrdd Theatr Iolo: "Ar ôl 27 mlynedd gyda'r cwmni, mae gweld Kevin yn ein gadael yn destun tristwch, yn naturiol.  

"O dan ei gyfarwyddyd artistig ef, aeth y cwmni o nerth i nerth ac fe chwaraeodd e ran hollbwysig yn natblygiad theatr i blant yng Nghymru a thu hwnt.

"Rydym yn ddiolchgar iawn iddo am yr oll a wnaeth dros y cwmni ac yn dymuno'n dda iddo yn y dyfodol.  

"Ac er ei fod yn gadael ei rôl gyfredol, rydym yn edrych ymlaen at barhad ein perthynas â Kevin.

"Wrth i ni ddathlu pen-blwydd Theatr Iolo yn 30 oed, mae'n gyfnod cyffrous i rywun newydd ymuno â'r cwmni, i arwain ac i siapio pennod nesaf ein stori."

Bydd Theatr Iolo yn recriwtio yn ystod mis Ebrill ac fe fydd gwybodaeth ar gael yn www.theatriolo.com.