Get involved

Llysgenhadon y Teulu

A oes gennych chi blant rhwng 2 a 16 oed? Ydych chi’n mwynhau mynd I’r theatr fel teulu?

Rydym yn chwilio am deuluoedd llysgennad a all ledaenu'r gair. Dweud wrth eraill am yr hud o rannu profiad theatrig gyda'ch plant. Rydym hefyd am ofyn i'ch cyngor am ein cynyrchiadau a beth yw’r ffordd gorau i gyfathrebu gyda'n cynulleidfaoedd teulu.

Yn gyfnewid am flogio am eich profiadau, dweud wrth eich ffrindiau a rhannu eich syniadau gyda ni, gallwn gynnig:

• Un tocyn am ddim i'r teulu ar gyfer pob un o gynyrchiadau Theatr Iolo bob blwyddyn
• Gwahoddiadau i ddigwyddiadau 'Cwrdd â'r Cyfarwyddwr' 'Cwrdd â'r Cast'.
• Cydnabyddiaeth a chredyd yn ein rhaglenni a'n gwefan.
• Tystysgrif a bathodyn ‘Llysgenhadon’ ar gyfer eich plant.

I wneud cais am ein cynllun, llenwi’r ffurflen. ‘Does dim llawer o lysgenadaethau ar gael, felly peidiwch ag oedi!

Mae'r flwyddyn yn rhedeg o 1 Ebrill 2014 tan 31 Mawrth 2015. Dylid gofyn am docynnau o leiaf un wythnos ymlaen llaw ac ni ellir eu gwarantu. Bydd llysgenhadon y teulu yn derbyn rhybudd ymlaen llaw o ddigwyddiadau yn mynd ar werth lle bynnag y bo'n bosibl. Mae tocyn teulu yn cynnwys dau oedolyn a hyd at dri o blant.