Artistiaid

Yr artistiaid yw enaid Theatr Iolo ac rydym yn gweithio gydag artistiaid o amrywiaeth eang o gefndiroedd ar bob cam o’u gyrfaoedd, o fyfyrwyr i ymarferwyr profiadol. Rydym bob amser yn hapus i gael sgwrs greadigol â chi, felly anfonwch neges atom a gallwn drefnu sgwrs dros baned.

Mae cefnogi artistiaid a chwmnïau newydd yn y maes gwaith ar gyfer pobl ifanc yn hynod bwysig i ni, ac yn rhan ganolog o’n gwaith. Bob blwyddyn, rydym yn helpu nifer o artistiaid a chwmnïau gyda’u gwaith mewn amrywiaeth o ffyrdd, o gyngor, mentora, cymorth gweinyddol a marchnata i gyd-gynhyrchu llawn. Gelwir yr artistiaid rydym yn gweithio gyda hwy yn aml yn Aelodau Cyswllt, a rhestrir rhai ohonynt isod.

Sarah Argent

Mae Sarah yn gyfarwyddwr llawrydd sy’n arbenigo mewn creu theatr i blant ifanc iawn, ac ers 2001, mae wedi arwain gwaith Theatr Iolo ar gyfer yr ystod oedran hon, ac mae ei chynyrchiadau wedi cael eu perfformio mewn theatrau ledled y DU ac mewn gwyliau yn Ewrop gan gynnwys Gŵyl Imaginate yng Nghaeredin. Mae hefyd yn Artist Cyswllt yn Theatr Polka.

Cafodd ei haddasiad yn 2010 o The Night Pirates ar gyfer Theatre Hullabaloo ei enwebu yn y Gwobrau Off West End ar gyfer y Cynhyrchiad Gorau ar gyfer Pobl Ifanc.

Yn 2011, aeth Sarah ati i greu a chyfarwyddo Imagine That!, cynhyrchiad cyntaf erioed y Theatr Genedlaethol ar gyfer plant 2 – 5 mlwydd oed. Yn dilyn hyn, creodd ail gynhyrchiad ar gyfer y grŵp oedran hwn, Cupboard of Surprises, fel rhan o Olympiad Diwylliannol Llundain yn 2012.

Ymysg gwaith blaenorol Sarah ar gyfer Theatr Iolo mae: Ruby Red Tells Tales, Finding Leaves for Soup, Under the Carpet a The Ugly Truth.

Mae hefyd wedi creu a chyfarwyddo cynyrchiadau ar gyfer cynulleidfaoedd yn amrywio o 6 mis oed i 7 mlwydd oed ar gyfer Opera Cenedlaethol Cymru, Barnstorm Theatre (Iwerddon), Sherman Cymru, a Tam Tam Theatre, ac mae wrthi ar hyn o bryd yn creu cynhyrchiad newydd ar gyfer Sticky Fingers Early Years Arts (Gogledd Iwerddon).

Mae Sarah wedi derbyn ac wedi cael ei henwebu ar gyfer nifer o wobrau mawreddog: yn 2007, cafodd Wobr Cymru Greadigol am ymchwilio i theatr ar gyfer babanod a phlant bach; yn 2008 cafodd Wobr Seeding Fund gan rwydwaith Ewropeaidd o'r new Small Size, i greu Out of the Blue, i fabanod rhwng 6 ac 18 mis; yn 2011, hi oedd unig enwebai y DU ar gyfer Gwobr Llywydd Anrhydeddus er Arloesedd y Gymdeithas Ryngwladol ar gyfer Theatr i Blant a Phobl Ifanc, sef yr anrhydedd fwyaf y gall y Gymdeithas hon ei rhoi.

Gagglebabble

Mae Gagglebabble (Lucy Rivers a Hannah McPake) yn cyfuno cerddoriaeth fyw a theatr. Maent yn hoff o straeon sydd braidd yn fentrus, sy’n dangos ochr ddieithr bywyd, y cyfrinachau gwarthus, gan ddod â bywiogrwydd, uniongyrchedd a hiwmor tywyll chwareus i waith sy’n arloesol, yn dreiddgar ac yn egnïol ac sy’n croesi’r ffiniau rhwng theatr a genres eraill. Sioeau gwreiddiol y byddwch eisiau ei gweld drosodd a throsodd!

Fe wnaethom gefnogi datblygiad cyntaf y gwaith The Bloody Ballad of Mary Maid yn wreiddiol drwy ein cynllun Artist Newydd yn 2010, ac o ganlyniad roeddem yn gallu cefnogi ei daith gychwynnol gan gynhyrchu wythnos arddangos o’r gwaith newydd The Bloody Ballad featuring Mary and The Missin’ Fingers yn Sherman Cymru yn 2012. Yn ystod Haf 2013, fe wnaethom gyd-gynhyrchu eu hail daith a pherfformiadau Gŵyl Fringe Caeredin yn 2013 yn yr Assembly Roxy.

Rydym hefyd wedi cefnogi’r gwaith ymchwil a datblygu ar sioe newydd, The Strange Dissapearance of a Lady Parachutist, a pherfformiadau cyntaf Apparitions of Spirits with the Forsyth Sisters, yn Eglwys Norwyaidd Caerdydd dros Galan Gaeaf 2013.

www.gagglebabble.co.uk

Run Ragged

Sefydlwyd Run Ragged gan Jem Treays ac mae’n cyflwyno theatr ddawns ddeallus a bywiog ag iddi sawl haen wedi’i hanelu at gynulleidfaoedd teuluol. Fe wnaethom gyd-gynhyrchu eu cynhyrchiad cyntaf, Out of the Box yn 2012 ac mae’n bleser gennym gefnogi Anachronopete: The First Time Machine yn 2014, sy’n ymchwilio i hen hen daid Jem, yr awdur a’r dramodydd Enrique Gaspar.

www.runraggedproductions.co.uk

Invisible Ink

Prosiect newydd ar y cyd rhwng yr awdur Alan Harries a’r cyfarwyddwr Sita Calvert-Ennals yw Invisible Ink sy’n cael ei lywio gan brofiad y gynulleidfa gydag adrodd stori wrth ei wraidd. Yn wreiddiol, fe wnaethom gefnogi ei waith ymchwil a datblygu ar addasiad newydd o The Magic Toyshop gan Angela Carter a byddwn yn cyd-gynhyrchu perfformiadau cyntaf y sioe yn y Chapter ym mis Mai 2014.