Archif Cynyrchiadau

Dyma restr o'n holl cynyrchiadau yn Theatr Iolo (yn y gorffennol a'r presennol). Gan fod hon yn wefan newydd, byddwn yn ychwanegu at ein harchif dros y flwyddyn nesaf.

Running dates: Ebrill 23 - 30

2016. Blwyddyn Brexit, Trump, 'memes' Harambe, newidiadau pellgyrhaeddol i siâp Toblerone a marwolaethau enwogion di-ri gan gynnwys Bowie a Prince.

Mae twenty16 yn olwg onest ar y flwyddyn o safbwynt person ifanc yn ei arddegau. Mae'n ddarn gwreiddiol, amrwd ac uniongyrchol o theatr sy'n olrhain y daith o blentyndod i fyd oedolion; gofyn cwestiynau, dod o hyd i atebion a dod i wrthdrawiad ag anhrefn.

Wedi'i greu ar y cyd gan Tracy Harris, Paul Jenkins, Aleksandra Jones a 12 o berfformwyr yn eu harddegau, cafodd y darn ei ddatblygu yn Neuadd Les Ystradgynlais gyda chefnogaeth rhaglen ‘Platfform’ Theatr Iolo. 

Mae Platfform yn derbyn cefnogaeth ariannol hael gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Sefydliad Esmée Fairbairn.

 

Mwy
Running dates: 3rd - 12th May

I'm messy. Always have been.

Scattered ideas. Scribbled thoughts.

My ideas aren't neat.

My ideas laugh and argue.

They shout and fight.

And sometimes they hide.

 

What happens when the past and the future collide? A new storytelling performance from Polarbear about the places in your brain where things hide and what happens when they come out to play.

Polarbear, AKA Steve Camden, is one of the UK's most acclaimed spoken-word artists and is author of young adult novels Tape and It's About Love.

 

Written and performed by Polarbear. Dramaturgy by Yael Shavit. Designed by Bethany Wells. A Battersea Arts Centre and Theatr Iolo co-production.

On tour in May

Mwy
Running dates: 4th Nov - 30th Dec

Wyt ti erioed wedi colli rhywbeth? Tegan? Dant? Atgof?
Beth petaet ti'n colli pob diferyn o wiriondeb?

Mae'r hen Ymerawdwr yn mynnu dillad mwyaf cŵl y deyrnas er mwyn cynnal ei enw da fel yr arweiniwr ffasiwn mwyaf, wel, 'cŵl'! 
Pan ddaw'r Gwehyddion cyfrwys i'r fei, mae eu cynllun twp yn bygwth 'dinoethi' un o gyfrinachau mwyaf trist y dyn mawr.

Dyma Theatr y Sherman a Theatr Iolo yn cyflwyno Dillad Newydd yr Ymerawdwr - dehongliad newydd sbon Alun Saunders o glasur Hans Christian Andersen. Gyda chaneuon a cherddoriaeth fyw, mae 'na rywbeth yma i'r holl deulu y Nadolig hwn. 

Mwy
Running dates: 29 - 30 Hydref

TETRIS gan Erik Kaiel

Wedi'i ysbrydoli gan y gêm gyfrifiadurol o'r un enw, mae Tetris yn ymwneud â ffitio i mewn i grŵp a dilyn eich trywydd eich hun. Mae hi'n sioe i herio disgyrchiant ac fe fydd pedwar o ddawnswyr yn fflipio, yn llithro, yn neidio ac yn plymio dros ei gilydd. Ac, erbyn diwedd y perfformiad, bydd yna wahoddiad i'r gynulleidfa roi cynnig arni hefyd! Mae'r sioe'n archwilio'r ffyrdd yr ydym yn ymwneud â'n gilydd, nid trwy ffitio ein hunain i batrymau'r Byd ond drwy newid y Byd i ffitio'n patrymau ni.

Ymunwch â Theatr Iolo a Adran Dawns Prifysgol Fetropolitan Caerdydd ar gyfer gweidai hwyliog ar ol y sioe, sydd yn gyfle perffaith i blant a bobl ifainc 6 - 14 oed archwilio'r syniadau, y symudiadau a'r technegau a ddefnyddir yn y ddarn hyn. 

Ewch i www.chapter.org am fwy o wybodaeth.

 

 

Mwy
Running dates: 29 - 30 Hydref

My True North/No Man is an Island gan Erik Kaiel

Mae'r rhain yn ddeuawdau dawns syfrdanol sy'n gwthio terfynau corfforol. Ar ôl gweld y rhaglen ddwbl eithriadol hon, dywedodd un beirniad 'na ddylid ceisio copïo'r symudiadau hyn adre'... A dyma'ch cyfle chi i weld pam!

Yn My True North, mae'r dawnswyr yn arddangos dycnwch goruwchddynol wrth iddyn nhw roi llif o symudiadau diddiwedd at ei gilydd – maent yn troelli, yn troi ac yn dringo, heb golli cysylltiad â'i gilydd am eiliad. Mae No Man is an Island yn gêm o gydbwyso rhyfeddol wrth i un dawnsiwr ddringo a symud ar ben y llall, a hynny heb osod blaen troed ar y ddaear y tro hwn.

Ymunwch a ni ar ôl y sioe ar gyfer gweithdai hwyliog sydd gyfle perffaith i blant 6 - 14 oed archwilio'r syniadau, y symudiadau a'r technegau a ddefnyddir yn y ddau ddarn dawns hyn.

Arweinir y gweithdai gan Theatr Iolo ar y cyd ag Adran Ddawns Prifysgol Fetropolitan Caerdydd.

Mae'r gweithdai ar gael i ddau grŵp oedran: 6-10 a 11-14 oed

Mwy
Running dates: 10th - 11th April

Mae Jem yn 50 y flwyddyn nesaf. Mae Ella’n 11 oed. Maent yn dad a merch.

Mae Ella wedi gwirioni ar ballet a newydd ddechrau ymarfer y pointe. Mae Jem yn ddawnsiwr cyfoes proffesiynol. Maen nhw wedi dawnsio gyda’i gilydd ar garped y gegin erioed. Mae Transition yn archwilio’r berthynas newidiol rhyngddynt trwy gyfrwng dawns, sgwrs a ffilm.

 

Mwy
Running dates: 29th - 30th May

Ym mis Tachwedd 2012, daeth Greg ar draws tapiau cyffes Ted Bundy, y llofrudd, y treisiwr a’r corffgarwr drwg-enwog o America. Nid allai roi’r gorau i wrando arnynt.

Deilliodd The Ted Bundy Project o chwilfrydedd ynglŷn â natur swyn, y label ‘anghenfil’ a’r tensiwn rhwng atyniad a ffieidd-dra.

Mae gan Greg wig, darn o raff, ychydig o fideos YouTube a thapiau cyffes Bundy. Dewch i wrando ar yr hyn sydd ganddo i’w ddweud wrthych chi.

Canllaw oedran: 16+
Mae’r perfformiad hwn yn cynnwys delweddau eithafol a phwnc graffig a threisgar.

Datblygwyd The Ted Bundy Project drwy ddangosiadau preswyl a dangosiadau wrth i’r gwaith gael ei ddatblygu yn Contact, MC Amsterdam, The Albany, Ovalhouse, Bristol Ferment a The Orchard Project ac mae’n Gomisiwn gan Contact Flying Solo. Fe’i perfformiwyd gyntaf yn Mayest a’r Ovalhouse yn ystod Haf 2014 ac ers hynny mae wedi ei berfformio gyda Forest Fringe fel rhan o Ŵyl Edinburgh Fringe

“A slippery show that makes us face up to our morbid fascination...not to be missed.”
 * * * * Lyn Gardner, The Guardian

Mwy
Running dates: 27 - 30 Mai

Stori wir am gariad, celf, hanes a pheli pysgod.

Mae Wot? No Fish!! yn cyfleu stori wir am deulu Iddewig sy'n byw yn Llundain yn yr ugeinfed ganrif. O syrthio mewn cariad i gweryla am beli pysgod, caiff y gynulleidfa ei thywys ar daith ddoniol a theimladwy yn erbyn cefndir dinas sy’n newid.

Crydd oedd Ab Solomons, a'r flwyddyn oedd 1926. Wrth roi ei becyn cyflog i'w wraig newydd Celie, gwnaeth lun arno. Drwy gydol eu priodas tan yr wythdegau, gwnaeth Ab lun neu fe baentiodd ar ei becyn cyflog iddi bob wythnos.

Blynyddoedd yn ddiweddarach, daeth Danny Braverman ar draws celf angof ei Or-ewythr Ab ar dros 2,000 o becynnau cyflog. A nawr, mae bread&circuses yn rhoi bywyd i'w stori yn y perfformiad llwyfan cyfareddol hwn.

Mwy
Running dates: 21st Feb

As part of the nationwide What Next? Get Creative campaign led by the BBC, Theatr Iolo are hosting a public discussion in Chapter Arts Centre on Saturday the 21st of February at 12.30pm following the performance of the show If Only Rosa Could Do Magic. "Art is important otherwise we would all be robots” This is a comment we received from a young person recently and we want to ask in what way is this true? And what exactly did this young person mean? If it is, how do we ensure that children and young people all over Wales have access to a varied diet of meaningful arts experience? We would like to invite members of the public, artists, professionals from the arts and education sectors, and most importantly young people themselves to join us in the Chapter Stiwdio for a discussion on the role art plays in children and young people's lives and how we can encourage more young people to participate in creative experiences. Get Creative is a new, public-facing, year- long campaign led by the BBC together with many other partners. It aims to raise the profile of arts, culture and creativity, to highlight their central place in all our lives and to celebrate where they happen all over the nation. This event is free of charge and open to all and the discussion will be led by Theatr Iolo's Artistic Director kevin Lewis. If you’re thinking of coming or have any questions please contact Theatr Iolo at hello@theatriolo.com or phone us on 029 20613782.

Mwy
Running dates: 20 - 21 Chwefror

Sioe glown hyfryd o ddoniol a chwerw-felys – a gwahanol.

Byddai rhai’n dweud, efallai, bod gan Rosa bopeth y gallai merch freuddwydio amdano.

Mae ganddi’r ffrogiau delaf, y gwallt hyfrytaf, llawer o deganau pinc a chymaint o losin ag y gallai freuddwydio eu cael, felly pam ei bod hi’n dal yn drist? Bydd Rosa’n meddwl yn aml tybed oes rhywbeth yn bod arni… Does ganddi ddim ffrindiau i chwarae â nhw ac mae ei rhieni i ffwrdd drwy’r amser.

Felly, i basio’r amser, mae Rosa’n creu ei byd breuddwydiol ei hun sy’n llawn dreigiau a brogaod a rhieni sy’n ei deall ac sy’n gallu treulio amser gyda hi.

Ganwyd a magwyd Katja Brita Lindeberg yn Trondheim, Norwy. Mae hi’n artist llwyfan ac yn actores ac mae hi’n arbenigo mewn clownio. Mae If Only Rosa Could Do Magic wedi cael ei berfformio o flaen mwy na 20,000 o blant ledled Ewrop ac roedd yn un o uchafbwyntiau Gŵyl Imaginate yn 2014, gŵyl celfyddydau perfformio i blant a phobl ifanc.

Gweithdai clown llawn hwyl a sbri ar ol sioeau 11.30am Dydd Gwener a 3pm Dydd Sadwrn.

Tocynnau: £6

Tocyn i'r sioe a'r gweithdy:  £9 y plentyn

Wedi ei berfformio o flaen mwy na 20,000 o blant ledled Ewrop!

Cefnogwyd gan  Norsk Kulturräd & Spenn.nä

Gwyliwch rhagflas yma :http://vimeo.com/35942382

 

 

Mwy

Tudalennau