Amdanom ni

Mae Theatr Iolo yn gwmni theatr llwyddiannus sydd wedi cyflwyno perfformiadau ffraeth, chwerwfelys a chwbl hudol ers dros bum mlynedd ar hugain mewn ysgolion, meithrinfeydd, neuaddau pentref, canolfannau cymunedol, theatrau, fforestydd, strydoedd, lleoedd chwarae a hyd yn oed mewn beudy yn Awstria! Rydym wedi perfformio ym mhob cwr o Gymru a’r DU, ac yn rhyngwladol ledled Ewrop, Rwsia a Chorea.

Ein gweledigaeth yw rhannu storïau am oes.

Er bod ein gwreiddiau mewn theatr i blant a phobl ifanc, mae ein gwaith yn berthnasol i bob oedran. Y gobaith yw y bydd profiad cyntaf unigolyn o Theatr Iolo yn chwe mis oed yn brofiad cyntaf o lawer ar hyd ei oes.

Mae ein cynyrchiadau yn hynod felancolaidd - gwelwn harddwch mewn breuder. Adroddwn storïau chwerwfelys a fydd yn eich cludo i fyd arall ac yn codi eich ysbryd. Rydym yn teimlo ac yn meddwl am bethau yn ddwfn, ac estynnwn wahoddiad i chi wneud yr un peth. Nid ydym yn ofni pynciau anodd. Mae ein cynyrchiadau yn ddigon dewr i fynd i leoedd tywyllach sy’n ysgogi’r meddwl. Maent yn onest ac ysgogol ac yn meddu ar gryfder cynnil a thawel. Gwyddom fod gwirioneddau cyffredinol yn berthnasol gydol oes - a cyhyd â’n bod yn ddiysgog yn y ffordd y byddwn yn cyflwyno’r gwirionedd, bydd ein storïau bob amser yn berthnasol. Croesawn gwestiynau ac mae barn pawb yn cyfrif. Nid ydym bob amser yn gwneud pethau yn y ffordd gonfensiynol. Rydym yn addo cyflwyno storïau cyfareddol ar gyfer yr oes fodern i bawb eu mwynhau.

Gobeithiwn eich croesawu yn un o’n perfformiadau cyn hir ac fe’ch anogwn i ddod atom i ddweud helo.