Come and see us

Rydym yn gweithio mewn dau leoliad yng Nghaerdydd. Mae ein prif swyddfa yng Nghanolfan Gelfyddydau’r Chapter yn Nhreganna ac mae ein hystafell ymarfer ym Mynachdy yng Ngogledd Caerdydd.

 

Theatr Iolo
d/o Chapter
Heol y Farchnad
Treganna
Caerdydd, CF5 1QE

Theatr Iolo
Adeilad yr Hen Ysgol
Ffordd Cefn
Mynachdy
Caerdydd, CF14 3HS

+44 (0)29 2061 3782
hello@theatriolo.com
 
Gallwch gadw mewn cysylltiad ar FacebookTwitter