A word from the Director

Kevin Lewis

About a year ago the playwright, Gary Owen and myself visited Ysgol Pwll Coch in Cardiff to talk to some children about their lives and their families and this has greatly informed the play you are about to see. During rehearsals we visited the school again and tested out some of the scenes and asked the children for their thoughts and any ways we could improve things. A big thanks to the children and staff of Ysgol Pwll Coch!

 

During rehearsals we have talked a lot and shared experiences about our own families and childhoods . We have played games, improvised, sung songs, danced, pretended to be animals, argued , laughed a lot and even cried sometimes. It has been exciting and a real privilege to work on a brand new play - that has never been performed before!

 

 

 

 

 Kevin Lewis 

Tua blwyddyn yn ôl, aeth Gary Owen y dramodydd a finne ar ymweliad ag Ysgol Pwll Coch yng Nghaerdydd i siarad â rhai o’r plant am eu bywydau a’u teuluoedd, ac mae dylanwad y sgyrsiau hyn i’w weld yn glir ar y ddrama yr ydych ar fin ei gwylio.  Yn ystod yr ymarferion aethon ni draw i’r ysgol eto a pherfformio rhai o’r golygfeydd o flaen y plant cyn gofyn am eu barn a’u hawgrymiadau er mwyn gwella’r golygfeydd.  Diolch o galon i blant a staff Ysgol Pwll Coch!

 

Yn ystod yr ymarferion ry’n ni wedi siarad a siarad a rhannu profiadau am ein teuluoedd a’n plentyndod ni’n hunain.  Buom yn chwarae gemau, yn dyfeisio yn fyrfyfyr, yn canu, yn dawnsio, yn esgus bod yn anifeiliaid, yn dadlau, yn morio chwerthin ac weithiau’n crïo hyd yn oed.  Mae wedi bod yn gyffrous ac yn fraint wirioneddol cael gweithio ar ddrama newydd sbon – nad yw wedi ei pherfformio erioed o’r blaen!