A Peeling of Skins

A Peeling of Skins

Myfyrdod ar addasu ADVENTURES IN THE SKIN TRADE ar gyfer y llwyfan.

 

Nofel anorffenedig neu gyfres o straeon byrion wedi’u cysylltu ynghyd â thema yw ADVENTURES IN THE SKIN TRADE. Mae hefyd yn daith wyllt a chyffrous sy’n erfyn am gael ei chodi oddi ar y dudalen.  Ac o’i darllen wrth baratoi i’w haddasu, roedd y stori mor gyflawn a swreal nes ei bod yn rhodd. Yn syml, hanes bachgen yn tyfu’n ddyn sydd yma - bardd ifanc uchelgeisiol ar ei daith gyntaf i Lundain, y ddinas fawr ddrwg, ac ar y lefel hon mae’n amlwg sut i adrodd y stori.

Ond pan ddechreuais feddwl sut i drosglwyddo’r stori hon i’r llwyfan, deuthum ar draws fy her gyntaf...

Sylweddolais fod gwylltineb a hiwmor llesmeiriol y dyn ifanc rhyfygus hwn (Samuel Bennet) wedi ei gymedroli â meddyliau mewnol a oedd yn groes i’r naratif swreal cyflym gan roi mwy o ddyfnder i’r holl beth, ond roedd hyn i gyd yn ymwneud â meddyliau ac ofnau mewnol i’r fath raddau nes i mi gael trafferth meddwl sut i gyflwyno’r fath feddyliau a phryderon gan ŵr ifanc ar y llwyfan. Wrth ddarllen y meddyliau hyn yn y nofel mae rhywun yn teimlo’r cyhuddiadau, yr ofnau a’r ansicrwydd, ond pan gânt eu llefaru mae perygl y byddant yn dod yn hunanymwybodol, yn rhy drymlwythog  a hyd yn oed pe baech yn chwarae ar hyn ac yn amlygu’r hiwmor roedd perygl o hyd y byddai’r ddrama’n cynnwys gormod o draethu.  Felly arbrofais gyda sut i amlygu’r byd mewnol hwn ar lwyfan...Ac os hoffech ddarganfod pa strategaethau wnes i eu defnyddio i gyflawni hyn...bydd rhaid i chi ddod i weld y sioe.

 

Lucy Gough